https://stars.viettel.vn
8
cá nhân

xuất sắc nhất

 • Thiếu táKhổng Văn Đông

  Giám đốc BU khách hàng Y tế,

  TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
 • Thiếu táHoàng Trung Thành

  Tổng Giám đốc Công ty Viettel Myanmar,

  Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque
 • Đại úyTrác Văn Kỳ

  Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Điều khiển Siêu cao tần,

  Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum.
 • Đồng chíĐào Văn Hùng

  Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Vĩnh Phúc, TCT CP Bưu Chính Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
 • Đồng chíNguyễn Tiến DŨng

  Giám đốc Công ty Viettel Tanzania,

  Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
 • Đồng chíTrần Đăng Hòa

  Trưởng phòng Thiết kế kiến trúc dữ liệu

  Ban Quản trị dữ liệu Tập đoàn

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
 • Đồng chíNguyễn Danh Thành

  Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ,l

  TCT Dịch vụ số Viette

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
 • Đồng chíNguyễn Thị Mai Hoa

  Chuyên viên chính Chiến lược,

  Trung tâm KH&MKT,

  TCT Viễn thông Viễn thông Viettel

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eu porttitor eu nunc, mauris. Neque amet commodo pellentesque iaculis aliquam posuere felis. Non ultricies libero eu turpis a elementum. Eleifend condimentum dui vulputate enim sed.
8
tập thể

xuất sắc nhất

 • Câu lạc bộ bóng đá ViettelTrung tâm Thể thao Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id. Purus urna convallis sed cras ut lorem in. Sem pharetra ultrices orci et. Varius quam pharetra imperdiet lobortis tortor, ac lectus sit risus. Tortor proin eros faucibus habitant elementum quis
 • TT Nghiên cứu thiết bị Vô tuyến băng rộngTCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id
 • TT Phát triển phần mềmTCT Mạng lưới Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id. Purus urna convallis sed cras ut lorem in. Sem pharetra ultrices orci et. Varius quam pharetra imperdiet lobortis tortor, ac lectus sit risus
 • Trung tâm Khách hàng và MarketingTổng Công ty Viễn thông Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt
 • Công ty Viettel HaitiTổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id. Purus urna convallis sed cras ut lorem in. Sem pharetra ultrices orci et. Varius
 • Trung tâm Giải pháp tích hợpTCT CP Công trình Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id. Purus urna convallis sed cras ut lorem in. Sem pharetra ultrices orci et. Varius quam pharetra
 • BU Khách hàng Y tếTCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum tincidunt id. Purus urna convallis sed cras ut lorem in. Sem pharetra ultrices orci et. Varius quam pharetra imperdiet lobortis tortor, ac lectus sit risus. Tortor proin eros faucibus habitant elementum quis
 • TT Giám sát và phản ứng trên không gian mạng Công ty An ninh mạng Viettel
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus posuere commodo donec iaculis elit, egestas vulputate. Lobortis mattis lectus tristique ullamcorper tristique tincidunt hendrerit proin. Porttitor eget consequat diam pretium fermentum venenatis feugiat. Pharetra, feugiat hac scelerisque urna rhoncus. Massa sagittis, amet, lectus cras tincidunt pellentesque ut scelerisque amet. Nunc at amet, ipsum